در تاریخ 2/9/89 اولین مجمع عمومی دبیران شیمی منطقه از ساعت 13تا15 در دبیرستان پیشرو برگزار گردید  اطلاع رسانی قبلا توسط سیستم پیام کوتاه انجام شده بود و اکثر همکاران خانم در جلسه حضور داشتند اما حضور همکاران مرد همچنان کم رنگ بود و تنها سه نفر از همکاران مرد شرکت کرده بودند .

در این جلسه در مورد موضوعات زیر اطلاع رسانی و بحث و تبادل نضر به عمل آمد.

1- برنامه ی عملیاتی سال جاری

2- عملکرد گروه در سال گذشته

3- تنضیم وظایف سرگروه های مدارس

4- انتخاب اعضای هیئت علمی

5- برنامه ی بازدید علمی

6- برگزاری کلاس آموزش آزاد

7-اعطای بسته های آموزشی

8- ارسال مقالات علمی و همکاری با نشریه ی حیان