رهنمودهایی برای طراحی و اجرای آزمایش های خلاق،کم هزینه و پرکاربرد با هدف انتقال یک مفهوم علمی معین

یکشنبه 8 آبان 1390 | نوع مطلب :خبر ،
نویسنده: همكاران گروه شیمی تهران |
نظرات ( 0)

آزمایش های طراحی شده باید بر اساس الگوهای انجام آزمایش در کتاب های درسی بوده و :

1-کم هزینه و با ابزار ساده باشد.

2- رابطه ی مستقیم و روشن با مفهوم علمی مورد نظر(هدف آموزشی) داشته باشد.

3- کم ترین خطر و آسیب زیست محیطی را داشته باشد.

4- قابلیت اجرایی در یک بازه ی زمانی مناسب در ساعت آموزشی را داشته باشد.

5- جنبه ی انگیزشی و کاربردی (وابسته به زندگی روزمره و محیط کار، تحصیل و ...) داشته باشد.

6- فایل ارسالی باید شامل متن و تصویر یا متن و فیلم آزمایش باشد.

منبع : وبلاگ دبیرخانه شیمی مستقر در شهر تهران