جلسه ی آموزش آزاد شیمی  در دبیرستان پیشرو با هدف آموزش  نرم افزار کروکودیلبرگزار می شود . از کلیه ی همکاران شیمی منطقه دعوت می گردد در این کلاس شرکت فرمایند . انشائ الله مفید واقع گردد.     گروه شیمی منطقه ی 8

خانم نیک پور از منطقه ی 7 آموزش نرم افزار تهیه ی کلیپ آموزشی در تاریخ 7/10/89 ساعت 30/13

آقای قدامی از منطقه 8 آموزش نرم افزار کروکودیل در تاریخ 14/10/89 ساعت 30/13