بسمه تعالی

گروه های آموزشی منطقه 8

 

 

 

اولین جلسه آموزش آزاد گروه شیمی در تاریخ 7/10/89 در ساعت 30 : 1 در پایگاه شیمی دبیرستان پیشرو با همکاری بسیار خوب مدیریت دبیرستان برگزار شد .این آموزش با حضور خانم نیک پور از منطقه 7 که رتبه ی دوم استانی را در تهیه ی کلیپ داشتند برگزار شد .

ابتدا چند کلیپ برتر استانی از جمله کلیپ منتخب خودشان به نمایش گذاشته شد و سپس آموزش نرم افزار مربوطه در تهیه کلیپ به همکاران معرفی و آموزش کلی داده شد .

این نظر سنجی با حضور 23 نفراز همکاران انجام شد ولی شامل همه ی همکاران نمی شود و فقط16 نفردر این نظر سنجی شرکت کردند.

نحوه ی اطلاع رسانی از طریق پیام کوتاه انجام شد که مورد رضایت اکثر همکاران بود و بالاترین امتیاز را کسب کرد.ولی درگزینه های پشتیبانی وخدمات و پذیرایی امتیاز کمتر بود .

مطالب ارائه شده و زمان جلسه از نظر همکاران بسیارخوب و مورد پسند بود .

راهنمایی اساتید دعوت شده فقط در یک مورد ضعیف بود .

در مجموع این جلسه مورد رضایت اکثریت همکاران بود و استقبال برای ادامه آموزش نرم افزارهای دیگر شیمی از طرف همکاران زیاد بود.