بسمه تعالی

 

گروه های آموزشی منطقه 8 سال تحصیلی 90 -89

 

گروه شیمی

 

فراخوان مسابقات علمی د بیران منطقه 8

 

گروه شیمی منطقه  در نظر دارد که  به منظور ارتقاء مهارت های علمی و

 

عملی همکاران عزیز ، مسابقات علمی – آموزشی مستمر و منظمی را به

 

صورت ماهانه از دی ماه 89 به صورت تستی و آن لاین برگزار نماید . لذا

 

از همکاران علا قه مند تقاضا می شود با مراجعه به سایت منطقه ، گام 8

 

 گروه شیمی در این مسابقات شرکت نمایند .

 

اسامی همکاران شرکت کننده و پاسخ صحیح سئوالات در ماه بعد روی

 

 سایت قرار خواهد گرفت . در پایان دوره به افراد شرکت کننده که بیشترین

 

پاسخ صحیح را در طول برگزاری مسابقات داده اند تقدیر و تشکر ویژه به

 

عمل خواهد آمد .