برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری شیمی در سال تحصیلی 90- 89 که موردتایید قرار گرفته است , آدرس وبلاگ دبیرخانه را در ادامه مطلب پیگیری نمایید

برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری شیمی در سال تحصیلی 90- 89  به شرح زیر می باشد

محور برنامه

محور برنامه عنوان

زمان اجرا

1- طراحی آموزشی

كلیپ های آموزشی در آموزش شیمی پایه چهارم ( پیش دانشگاهی )

تا فروردین ماه 90

2- نقد و بررسی محتوای آموزشی

برگزاری گردهمایی و كارگاه  آموزشی

آبان 89

3- خلاقیت و نوآوری

بهترین شبیه سازی یا آنالوگ برای توصیف مفاهیم شیمی در پایه چهارم (پیش دانشگاهی )

فروردین 90

4- بهبود شیوه های ارزشیابی

تحلیل آزمون نهایی شیمی 3 خرداد و شهریور89

آبان 89

آدزس وبلاگ دبیرحانه :http://www.dkchem.blogfa.com